Aktivity KVV
Historie KVV
Struktura KVV
Kontakty
Aktulizace WEBu proběhla:

12.11.2013 20:58

UPOZORNĚNÍ

Stránky Klubu výsadkových veteránů Zlín byly vytvořeny začátkem prosince 2009 a obsahově ještě nejsou naplněny.

Prosíme, proto všechny příznivce, kteří na ně vstoupí, o trpělivost. Zatím se s nimi učíme zacházet.

Životní jubilea

 

 
 
Vše nejlepší do dalších let
přejí členové KVV Zlín

Hymna československých výsadkářů.

Duní stroje vzduchem přes svahy hor
k útoku startuje paradesantní sbor.
Oheň v srdci nesem, na vlastní práh
snesem se padáky tam, kde útočí vrah.

R e f r e n:

Paradesantní jednotky meče armády hrot,
letcům burácí motory od vrahů dělí nás skok.
Dolů ! Hotovost! Dolů! Připravit! Vpřed !
Úder z oblohy do hlubin padá z letounů ven
na sta mužů, bránit svou zem.

Tam kde výheň boje žhne v dešti střel,
tam parajednotky přistály v hluku děl.
Národ náš nám věří , nezklamem jej,
již nikdy Mnichov! Lidu svou oběť dej!

Klub výsadkových veteránů ve Zlíně založil 8.12.1998 Přemek Svozil spolu s Františkem Pospíškem.

Snahou bylo vytvořit dobrovolnou zájmovou a nepolitickou organizaci která sdružuje bývalé příslušníky výsadkových útvarů v záloze a ve výslužbě, jejich rodinné příslušníky, letce a sportovní parašutisty.

Cílem klubu je upevňovat spolupráci a vzájemné kamarádství mezi členy KVV v České a Slovenské republice, propagovat a šířit tradice výsadkových jednotek, uctívat odkaz výsadkářů bojujících a padlých ve II.světové válce a shromažďovat informace o jejich činnosti, dále pak zajišťovat život v klubu organizováním společenských a sportovních akcí.

KVV Zlín hlásí

Slavnostní schůzí za účasti představitelů spřátelených měst a obcí jsme úspěšně zakončili rok 2009. Na přelomu roku bývá zvykem bilancovat. Vysoká účast členů a zájem na setkávání a práci v KVV Zlín vzrůstá.
Na členské schůzi dne 27.1.2010 byla schválena zpráva o činnosti a účetní uzávěrka za rok 2009. Předseda KVV Zlín Fr. Pospíšek seznámil členy a příznivce s plánem činnosti a rozpočtem pro rok 2010. Mluvčí klubu JUDr. Pavel Chmelík informoval o jednání s představiteli města a Zlínského kraje, kterého se zúčastnil spolu s primátorkou města Zlín, paní I. Ondrovou a krajským hejtmanem S. Mišákem. Jednání bylo věcné a dá se říct, že úspěšné. Z jednání hejtmana bylo patrno, že nezapře v sobě vojáka, Klubu byla přislíbena spolupráce a pomoc při prosazování jeho potřeb a rovněž poskytnutí finančního příspěvku. To se již úspěšně projevilo při zajišťování klubové místnosti pro práci výboru. KVV Zlín bude v r. 2010 nadále zaměřovat svou činnost do oblasti společenského dění města Zlína, měst a obcí zlínského kraje při slavnostních výročích a pietních akcích. Nadále se bude zúčastňovat setkání a sportovních akcí s ostatními kluby ČR a SR a pokračovat v tradičních sportovně-společenských akcích pro své členy a příznivce.

Za redakční radu
ing. Jaroslav Krystýn

Předseda KVV Zlín

mjr. v.v. Josef Krause

Členové výboru Klubu výsadkových veteránů:
Branda Rudolf
Červinka Lubomír
Dvorník Miloslav
Fimbinger Miroslav
Krause Josef
Krysýtn Jaroslav
Malota František